GMS: meer dan 25 jaar een succes in Nederland en België.

Het GMS is het oudste lineaire stieradviesprogramma ter wereld. Al in 1968 heeft ABS als eerste het systeem van lineaire scores geïntroduceerd en daarmee de weg gebaand voor stamboeken over de hele wereld. Sinds 1968 is het GMS verder ontwikkeld en is het geworden tot een programma waaraan u het fokkerijmanagement in de meest brede zin van het woord kunt overlaten. Op dit moment wordt het GMS in de hele wereld gebruikt.

Het GMS programma is in Nederland al meer dan 25 jaar succesvol. Vooral de laatste jaren zien we een sterke groei in het aantal deelnemers. Inmiddels keuren in Nederland en België 7 keurmeesters de koeien voor het GMS adviesprogramma.

 

Waarom GMS

Amerikaans onderzoek aan de universiteit van Minnesota heeft aangetoond dat het GMS van ABS de grootste genetische vooruitgang geeft van uw totale veestapel. Dit is beoordeeld op de meest belangrijke levensduurkenmerken speenplaatsing, uierdiepte en klauwdiagonaal.

 

GMS beschermt uw veestapel tegen: inteelt, erfelijke gebreken, afkalfproblemen en stieren met een lage betrouwbaarheid.

 

Het GMS is het enige programma dat werkt op basis van optimalisatieparingen. Dit betekent dat alle exterieurkenmerken worden meegenomen (de goede kenmerken blijven goed en de slechte worden verbetert).

 

Het programma geeft onafhankelijk advies waarin alle stieren met voldoende betrouwbaarheid gelijke kansen krijgen.

 

Het programma biedt u de mogelijkheid uw spermavoorraad te optimaliseren.

 

Alle informatie die van uw koeien beschikbaar is (productie, exterieur, afstamming en managementeigenschappen) wordt meegenomen in het uiteindelijke advies.

 

Een GMS veestapel is een uniforme koppel koeien met opvallend veel capaciteit en inhoud.

 

De fokkerijadviseurs van Ingenieursbureau Heemskerk hebben ruime ervaring met het geven van fokkerijadviezen.

 

GMS in de praktijk

De koeien worden door de ABS keurmeester op 15 verschillende onderdelen gekeurd.

 

De productiegegevens, drie generaties afstamming en de managementeigenschappen worden ingevuld.

 

Op basis van het keuringsrapport en de toekomstvisie van de veehouder wordt het fokdoel vastgesteld.

 

Er worden stieren geselecteerd die voldoen aan de eisen die het fokdoel stelt.

 

Alle informatie van koeien en stieren wordt verwerkt in de ABS computer. Voor elke afzonderlijke paring maakt de computer meer dan 3000 beslissingen.

 

U krijgt de uitslag thuisbezorgt door de promotor. Op basis van deze uitslag kunt u bekijken hoeveel sperma er nodig is voor de komende 3 a 4 maanden.

 

Als een koe tochtig wordt maakt u met het GMS-advies een weloverwogen keuze.

 

 


                                                                                                   

GMS successen!!Juror Frieda EX92
van Schep Holsteins.
Convincer Anka VG88
van Van Holland, Delwijnen.
Juror Gretha VG87
van Anton Rombouts.
Justy Gretha VG88
van Anton Rombouts.
Garrison Gretha 179
van Anton Rombouts.
Shottle Alfa 17
van familie Kuiper.